GÜNEŞİN ENERJİSİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRMEK ARTIK DAHA KOLAY!

ELEKTRİK ENERJİSİ GÜNEŞ IŞIĞINDAN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. AEC ENERJİ OLARAK AMACIMIZ BU SONSUZ VE ÖZGÜR GÜCÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKONOMİK OLARAK KULLANILABİLİR HALE GETİRMEKTİR.

Güneş Enerjisi Sistemleri

GÜNER ENERJİSİ SANTRALİ (G.E.S.) KURULUMU HİZMETİMİZ İÇERİĞİ:

1- FİZİBİLİTE

 • Proje Bilgi Formunun Gerekli Bilgi ve Belgelerin İşveren’den Temini ışığında hazırlanması,
 • Temin Edilen Projelerin İncelenmesi, Eksiklerin tamamlanması, İş Güvenliği ve Risk analizi hazırlanması,
 • Sahada elektriksel bağlantı analizinin mevcut altyapıyı dikkate alarak yapılması, mekanik taşıyıcı sistemlerin kontrolü ve elektrik panolarının gerekliliğinin tespiti,
 • Çatı veya bölge röleveleri alınması, gölgeleme kontrolü ve yerleşim planlaması, Ulaşım ve stok alanı planlanması, İş takviminin belirlenmesi,

2- PROJELENDİRME (TEDAŞ’A UYGUN PROJELENDİRME VE ONAY)

 • Santral Genel Yerleşim Planı, Tek Hat Bağlantı Şeması, Topraklama ve Aşırı Gerilim Koruması Fotovoltaik Dizi Bilgileri, Santral AC Taraf, Elektriksel Hesaplamalar.
 • TEDAŞ Yönetmelikle Uygun Olarak Tesisin Binaya Göre Statik Projesinin Hazırlanması ve Onayı, Vaziyet Planı, Uygulama Planı, Detay Çizimler, TEDAŞ Başvurusunda Gerekecek Diğer Kurum Görüşleri için Teknik Destek.
 • İl Özel İdaresi veya Belediye Onaylı GES Uygunluk yazısı alınması hususunda Doküman hazırlanması ve ilgili kurum görüşmelerinde İşveren’e teknik destek sağlanması.

3- KEŞİF

 • Detaylı Keşif Listesinin Hazırlanması, Tedarik ve Satınalma Süreci Planlaması,
 • Proje Taslak Yatırım Maliyeti Belirlenmesi,
 • Satın Alınacak Fotovoltaik Modüllerin Fabrikada Kontrolü,
 • Test Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları İçin Destek

4- UYGULAMA VE GEÇİCİ KABUL

 • Statik Konstrüksiyon ve Kablo Tavaları Montajı, Panellerin Montajı ve Kablo Çekimi, Bağlantıların Yapılması ve Periyodik Raporlama,
 • Görsel ve Fiziki Denetim, Elektriksel Devreye Alma Testleri, Raporlama ve Geçici Kabul Tutanağı Hazırlığı
 • Tedaş Geçici Kabul Süreci Yönetimi, Takibi ve Onayı,
 • Tesisin İşletmeye Girmesi ve Sistem Kullanım Anlaşması Süreci Yönetimi,
 • Üretim Kaynak Belgesi Başvuru Onay Takibi,

5- SANTRAL UZAKTAN İZLEME VE İŞLETME

 • SCADA Sistemi Verilerinin Uzaktan İzlenmesi ve Eğitimlerinin Verilmesi.
 • İnverter Uzaktan İzleme Sistemi Verilerinin İncelenmesi. (projede mevcut ise)
 • Dağıtım Şirketinden Temin Edilecek Üretim Verilerinin İncelenmesi, Öngörülere Göre Kıyaslanması ve Raporlanması.
 • TOlası Problemlerin İşveren’e Bildirimi.
 • Faturalaşma Takibi ve Kontrolü.
Güneş Enerjisi Sistemleri