Toprak Yayılma Direnci Ölçümü

METREL MI 3123 SMARTEC Earth / Clamp

Toprak yayılma direnci ölçümü elektrik tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı korunmada en önemli ölçümlerden biridir. Tesisinizin veya konut binanızın toprak yayılma ölçümleri EN 61557-5 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Ayrıca İş güvenliği tüzüğünün 270.-354. maddeleri gereği Elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. 21.08.2001 Tarihve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. Ve 10. Maddeleri gereği topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmak zorundadır.

Toprak Yayılma Direnci ve Toprak Özgül Direnci Ölçümü 4 Alt-Başlıkta Toplanabilir.

4 Prob Toprak Yayılma Direnci Ölçümü

Standart olarak kullanılan ve 2 adet ek elektrot yardımı ile yapılan toprak yayılma direnci ölçüm şeklidir.


Bir Kelepçe İle Yapılan Seçici Toprak Yayılma Direnci Ölçümü


Temassız Toprak Yayılma Direnci Ölçümü (2 Adet Kelepçe Yardımı İle)


Toprak Özgül Direnci Ölçümü

Toprak yapısını ve özgül direncinin bulunması için yapılmaktadır.