İzolasyon Direnci Ölçümleri

Metrel MI 3105 Eurotest XA

Tesisteki kabloların fonksiyonelliğinin testi için, kabloların bağlantıları kesilerek, kablonun cinsine göre 1000 V veya 500 V gerilim altındaki izolasyon dirençleri ölçülmektedir. Kablo izolasyon direnci ölçümü kabloların üretim ve montaj aşamasında veya süreç içinde herhangi bir sebepten hasar görmesi ve ilerde tehlike oluşturabilecek durumda olup olmadığının tespiti için gereklidir. Ayrıca panolarınızın, izole odalarınızın veya yarı-iletken kaplamalarınızın izolasyon dirençleri EN 61557-2 standartları çerçevesinde ölçülerek raporlanmaktadır.