İç Tesisat Uygunluk Raporu Ölçümleri

17.07.2013 Tarih ve 28710 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren,

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’ EK-1 in 5.Madde’sinin

”5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.

TSE’nin ilgili standartında geçen “TS EN 60364-5-54 (2008) standardı, HD 60364-5-54 (2007) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC, rue de Stassart 35 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır.” ibresine istinaden yapılan ölçümleriniz ve raporlaranız “EN 60364-5-54 : 2011 ed. 3.0” standartları ve bu standardın dayandığı diğer ilgili standartlar çerçevesinde düzenlenmektedir.