Enerji Kalitesi, Kompanzasyon ve Harmonik Ölçümleri

Elektrik enerjisi tüketilmesi sırasında, enerji kalitesinden bahsetmek gerekirse, şebeke geriliminin 50 Hz. temel frekansta sinüzoidal dalga şeklinde olması gerekmektedir. Fakat tesislerdeki bazı yükler, çalışma karakteristiklerinden dolayı çeşitli frekans seviyelerinde akım ve gerilim dalga şekilleri oluşmaktadır. Dolayısıyla oluşan bu akım ve gerilim dalga şekilleri, temel bileşen 50 Hz deki sinüzoidal dalga şeklinde bozulmalara yol açarlar. Değişik frekans seviyelerinde oluşan bu akım ve gerilim dalga şekillerine HARMONİK adı verilir.

Harmonik akımlarını, dolayısıyla da harmonik gerilimlerini oluşturan yüklere örnek olarak, AC/DC dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, DC motorlar, hız kontrol aygıtları, çeşitli ofis ekipmanları verilebilir.

Harmoniklerin neden olduğu problemler ise; motorlarda titreşimler, dolayısıyla aşınmalar, kondansatörlerde kapasite kayıpları vepatlamalar, buna bağlı olarak kompanzasyon sisteminde sorunlar, elektronik kart arızaları, elektromekanik aygıtlarda arızalar, röle sinyallerinin bozulması, bara ve kablolarda ısınmalar v.b.’ dir.Ht Italia Skylab

Uluslar arası standartlar (IEC 519 – 1992) içinde kabul edilen toplam harmonik bozulma oranları ;
Gerilim için : % 5
Akım için : % 20

Tek Harmonikler

Çift Harmonikler

3'ün Katları Olmayan

3'ün Katları Olan

Dereceh

Bağıl GenlikUn

Dereceh

Bağıl GenlikUn

Dereceh

Bağıl GenlikUn

5 6,00 % 3 5,00 % 2 2,00 %
7 5,00 % 9 1,50 % 4 1,00 %
11 3,00 % 15 0,50 % 6...24 0,50 %
13 3,00 % 21 0,50 %
17 2,00 %
19 1,50 %
23 1,50 %
25 1,50 %

olarak belirlenmiştir ve bu değerler üzerinde bulunan harmonik bozulma oranları tesisler için tehlikeli ve maddi zararlar oluşturacak seviyelerdedir.

Bu zarar önlemek için sisteminiz incelenir ve uygun çözümler üretilir.

Kompanzasyon sistemiz ölçülerek gerekli analizler yapılır, sistemine uygun çözümler üretilir.